Coöperatieve spelen

Meerdere vliegtuigmaatschappijen willen samen een landingsbaan aanleggen. De verschillende maatschappijen hebben echter ieder een landingsbaan van verschillende lengte nodig. Hoe kunnen de kosten van het aanleggen van deze ene landingsbaan eerlijk verdeeld worden over de vliegtuigmaatschappijen?

Een bedrijf gaat failliet en het eigen vermogen van het bedrijf wordt verdeeld over de schuldeisers. Er is echter niet genoeg geld om alle schuldeisers volledig tevreden te stellen. Hoe kunnen we het eigen vermogen van het bedrijf eerlijk verdelen over de schuldeisers?

Twee bedrijven gaan samenwerken op het gebied van voorraadbeheer. Dit levert een fikse kostenbesparing op. Hoeveel gaan beide bedrijven profiteren van deze kostenbesparing?

Deze en andere problemen kom je in dit hoofdstuk tegen. Je leert allereerst hoe je dergelijke problemen wiskundig kunt weergeven. Vervolgens leer je verschillende oplossingsconcepten om tot een eerlijke verdeling van opbrengsten of kosten te komen. De eerlijkheid van een verdeling wordt onderbouwd door middel van verschillende wiskundige begrippen en technieken. Deze technieken worden toegepast op het wiskundige model dat je van de oorspronkelijke situatie maakt.

Deze E-learning omgeving sluit aan bij het dictaat "Een inleiding in de coöperatieve speltheorie", geschreven door Marieke Quant, Elleke Janssen en Herbert Hamers.