Voor bedrijfseconomen

Welkom op de elektronische leeromgeving (ELO) ter ondersteuning van het boek Wiskunde voor bedrijfseconomen (ISBN 978 90 395 2676 7). Op deze vrij toegankelijke ELO kun je de wiskundige hoofdlijnen en kernpunten van het boek terug vinden. (De ELO geeft dus geen volledig overzicht van het vak boek, in het bijzonder worden toepassingen niet behandeld.) Deze hoofdlijnen worden begeleid door voorbeelden, filmpjes en meerkeuze-opgaven. De ELO is niet op zichzelf staand en is bedoeld ter ondersteuning van het boek (en de bijbehorende colleges op de universiteit), niet ter vervanging daarvan. Je kunt de ELO dus bijvoorbeeld gebruiken om begrippen die tijdens de colleges niet volledig duidelijk zijn geworden op een andere manier nog eens te bestuderen, of om extra te oefenen voor een toets, etc.

De structuur van de ELO is als volgt. In hoofdstuk 1 leggen we de basis door functies van één variabele te bespreken. In hoofdstuk 2 bespreken we hoe deze functies te differentiëren. In hoofdstuk 3 komen functies van twee variabelen aan bod en het differentiëren van dergelijke functies staat centraal in hoofdstuk 4. Deze techniek heb je in hoofdstuk 5 nodig om functies van één of twee variabelen te optimaliseren, eventueel onder randvoorwaarden. In hoofdstuk 6 leer je ten slotte hoe je een oppervlakte onder een functie kunt uitrekenen door middel van integralen.

Ieder hoofdstuk is opgedeeld in een aantal paragrafen, welke bestaan uit een aantal onderwerpen. Ieder onderwerp heeft zijn eigen pagina met daaraan gekoppeld eventueel pagina’s met extra uitleg, voorbeelden, filmpjes en opgaven. Je kunt zelf bepalen wat voor jou relevant is.

Om de meerkeuze-opgaven optimaal als leer- en oefenmiddel te gebruiken, zul je de opgave met pen en papier moeten uitwerken om zo een antwoord te selecteren. Bij ieder antwoord wordt een specifieke terugkoppeling gegeven. Zo geeft het goede antwoord (kort) de bijbehorende berekening of uitleg, terwijl bij een fout antwoord wordt gewezen op de (waarschijnlijk) gemaakte fout, waarbij eventueel een verwijzing naar een stuk theorie of een voorbeeld wordt gegeven.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of verbeterpunten voor deze ELO kun je e-mailen naar wiskunde1-tisem@tilburguniversity.edu.

N.b. Je kunt door de pagina's navigeren met de pijltjestoetsen <- en ->