Hoofdstuk 2: Differentiëren van functies van één variabele

In dit hoofdstuk behandelen we de afgeleide van een functie. We beginnen met de differentiequotiënt en hoe daarmee de afgeleide van een functie gedefinieerd kan worden. Vervolgens bespreken we de afgeleide van enkele elementaire functies van één variabele. Verschillende differentieerregels en de kettingregel komen aan bod. Tenslotte kijken we naar inverse functies en hun afgeleide.

Vereiste voorkennis: Hoofdstuk 1: Functies van één variabele.