Hoofdstuk 5: Optimaliseren

Veel economische modellen zijn gebaseerd op het idee van het maximaliseren of minimaliseren van een economische grootheid: een producent wordt verondersteld de kosten te minimaliseren, een consument tracht zijn nut the maximaliseren en een overheid streeft naar een zo groot mogelijk welzijn van zijn burgers of naar een zo groot mogelijk nationaal product. Het bepalen van grootste of kleinste waarden van een functie is daarom een centraal thema in een cursus wiskunde.

In dit hoofdstuk bespreken we eerst het optimaliseren van functies van één variabele. Vervolgens bespreken we het optimaliseren van functies van twee variabelen; eerst ongebonden en daarna gebonden. We eindigen dit hoofdstuk met een paragraaf over convexe en concave functies.