Keuzemodule Besliskunde

In de besliskunde (ook wel operations research genoemd) worden wiskundige methoden en technieken ontworpen die toegepast worden om processen binnen een bedrijf te optimaliseren. In deze module zullen we enkele methoden en technieken behandelen en meteen koppelen aan een toepassing uit de praktijk. Je leert hoe je met behulp van wiskunde een beslissing kan nemen. 

Onderwerpen die behandeld worden, zijn:

 • lineair programmeren;
 • toewijzigingsproblemen;
 • kortste paden;
 • handelsreizigersprobleem.

VOORBEELDEN VAN OPGAVEN 

 • Een boer heeft 50 hectare landbouwgrond, waarop hij aardappels en maïs kan planten. Aardappels leveren 250 euro per hectare op en maïs 175. Voor het oogsten van de aardappelen heeft de boer  1 werkdag per hectare nodig en voor het oogsten van de maïs 0.5 werkdag. In totaal heeft hij 30 werkdagen om te oogsten. Hoeveel moet hij van beide gewassen planten om zoveel mogelijk winst te maken?
 • Voor de vier keer 100m wisselslag heeft een coach vier zwemmers. De beste tijden van de vier zwemmers op de verschillende onderdelen staan hieronder.
   Zwemmer Vrije slag Schoolslag Vlinderslag Rugslag
   Wo 54 58 60 60
   Qi 59 59 64 64
   Xu 57 57 59 61
   Ya 57 60 64 61
  Wat is de beste opstelling?
 • Een internetbedrijf moet vandaag vijf pakjes in Tilburg bezorgen; de afstanden in minuten tussen de bezorgadressen (B1B2B3B4 en B5) onderling en het depot (D) zijn in de tabel hieronder weergegeven. 
    D B1 B2 B3 B4 B5
  D 0 13 25 47 51 51
  B1 13 0 13 38 41 57
  B2 25 13 0 35 34 69
  B3 47 38 35 0 69 88
  B4 51 41 34 69 0 84
  B5 51 57 69 88 84 0
  Wat is de snelste route voor de bezorger, waarbij hij start en eindigt in het depot?

DOCENT

De colleges van besliskunde worden verzorgd door dr. Elleke Janssen.

LITERATUUR

Dictaat "Een inleiding in de besliskunde"